Kattene

Kattene Tommy , Tigeren og Sjakira er viktige for å holde ”utøy” vekk fra husa, i tillegg til at de er viktige for gårdsmiljøet. De dukker opp i mange settinger og vil ha en kos og klapp.