Gårdsdrift

Driften på gården er sammensatt av ulike produksjoner som tilsammen er planlagt å støtte en helhetlig drift i fremtiden. Det er viktig at alle ledd fungerer for å lykkes.